Chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

86% người tiêu dùng Việt Nam lựa chọn thực phẩm tự nhiên, hữu cơ

Sản phẩm organic của một doanh nghiệp lớn trong nước. Ảnh: HẢI NGUYỄN
Sản phẩm organic của một doanh nghiệp lớn trong nước. Ảnh: HẢI NGUYỄN