86% ca mắc COVID-19 được công bố khỏi bệnh

Chăm sóc bệnh nhân tại Bệnh viện Sản Nhi Quảng Ninh. Ảnh: Nguyễn Thiêm.
Chăm sóc bệnh nhân tại Bệnh viện Sản Nhi Quảng Ninh. Ảnh: Nguyễn Thiêm.
Chăm sóc bệnh nhân tại Bệnh viện Sản Nhi Quảng Ninh. Ảnh: Nguyễn Thiêm.
Lên top