82% bệnh nhân mắc COVID-19 đã công bố khỏi bệnh

Xét nghiệm xác định bệnh nhân mắc COVID-19. Ảnh: Tô Thế.
Xét nghiệm xác định bệnh nhân mắc COVID-19. Ảnh: Tô Thế.
Xét nghiệm xác định bệnh nhân mắc COVID-19. Ảnh: Tô Thế.
Lên top