80% trường hợp mắc tăng huyết áp chưa được điều trị

Người dân xã Phù Linh- Sóc Sơn- Hà Nội đo huyết áp và khám tim mạch miễn phí (Ảnh: Thùy Linh)
Người dân xã Phù Linh- Sóc Sơn- Hà Nội đo huyết áp và khám tim mạch miễn phí (Ảnh: Thùy Linh)
Người dân xã Phù Linh- Sóc Sơn- Hà Nội đo huyết áp và khám tim mạch miễn phí (Ảnh: Thùy Linh)