8 thói quen làm tăng nguy cơ sa sút trí tuệ

Hiệp hội Alzheimer Hoa Kỳ đã liệt kê những thói quen hàng ngày đang làm tăng nguy cơ sa sút trí tuệ ở nhiều người. Ảnh: Eatthis.com
Hiệp hội Alzheimer Hoa Kỳ đã liệt kê những thói quen hàng ngày đang làm tăng nguy cơ sa sút trí tuệ ở nhiều người. Ảnh: Eatthis.com
Hiệp hội Alzheimer Hoa Kỳ đã liệt kê những thói quen hàng ngày đang làm tăng nguy cơ sa sút trí tuệ ở nhiều người. Ảnh: Eatthis.com
Lên top