73 người nhập viện sau khi ăn bánh mì vỉa hè

73 người nhập viện sau khi ăn bánh mì.
73 người nhập viện sau khi ăn bánh mì.
73 người nhập viện sau khi ăn bánh mì.