70- 80% vô sinh nam thứ phát là do nguyên nhân này

Các BS khám cho một bệnh nhân hiếm muộn. Ảnh: PV
Các BS khám cho một bệnh nhân hiếm muộn. Ảnh: PV
Các BS khám cho một bệnh nhân hiếm muộn. Ảnh: PV
Lên top