7 thực phẩm tuyệt đối tránh xa khi mắc bệnh tiểu đường loại 2