7 giây lại có 1 người tử vong vì căn bệnh này

BS khám cho bệnh nhân ĐTĐ. Ảnh: BVCC
BS khám cho bệnh nhân ĐTĐ. Ảnh: BVCC
BS khám cho bệnh nhân ĐTĐ. Ảnh: BVCC