62 huyện nghèo thiếu "trầm trọng" gần 600 bác sĩ, Bộ Y tế tiếp tục tuyển

Bà con dân tộc Mông ở Bắc Hà đi khám chữa bệnh (Ảnh: Thùy Linh)
Bà con dân tộc Mông ở Bắc Hà đi khám chữa bệnh (Ảnh: Thùy Linh)