60% người được khảo sát không uống đủ lượng nước cần thiết hàng ngày