Chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

60% người được khảo sát không uống đủ lượng nước cần thiết hàng ngày