6 việc nhà trường phải làm trước khi học sinh trở lại trường học

Vệ sinh, diệt khuẩn tại các phòng học. Ảnh: Hải Nguyễn.
Vệ sinh, diệt khuẩn tại các phòng học. Ảnh: Hải Nguyễn.
Vệ sinh, diệt khuẩn tại các phòng học. Ảnh: Hải Nguyễn.
Lên top