6 điều tối quan trọng cần làm ngay khi người thân bị đột quỵ não

Cần tranh thủ thời gian vàng để cứu sống người bị đột quỵ não. Ảnh đồ họa: BVCC
Cần tranh thủ thời gian vàng để cứu sống người bị đột quỵ não. Ảnh đồ họa: BVCC
Cần tranh thủ thời gian vàng để cứu sống người bị đột quỵ não. Ảnh đồ họa: BVCC
Lên top