6 ca nguy kịch, 1 người tử vong do nhiễm độc thiếc

Hình ảnh phim cộng hưởng từ sọ não có tổn thương chất trắng lan tỏa trên não. Ảnh: Mai Thanh
Hình ảnh phim cộng hưởng từ sọ não có tổn thương chất trắng lan tỏa trên não. Ảnh: Mai Thanh
Hình ảnh phim cộng hưởng từ sọ não có tổn thương chất trắng lan tỏa trên não. Ảnh: Mai Thanh
Lên top