6 ca mắc COVID-19 được công bố khỏi bệnh

6 bệnh nhân mắc COVID-19 được công bố khỏi bệnh sáng 8.6 tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương. Ảnh: Đặng Thanh.
6 bệnh nhân mắc COVID-19 được công bố khỏi bệnh sáng 8.6 tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương. Ảnh: Đặng Thanh.
6 bệnh nhân mắc COVID-19 được công bố khỏi bệnh sáng 8.6 tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương. Ảnh: Đặng Thanh.
Lên top