6 anh em cấp cứu vì uống nhầm "thuốc lạ" nhặt được ở nhà hoang

Loại thuốc lạ khiến 6 anh em cùng 1 nhà ngộ độc, phải nhập viện cấp cứu. Ảnh: BSCC
Loại thuốc lạ khiến 6 anh em cùng 1 nhà ngộ độc, phải nhập viện cấp cứu. Ảnh: BSCC
Loại thuốc lạ khiến 6 anh em cùng 1 nhà ngộ độc, phải nhập viện cấp cứu. Ảnh: BSCC
Lên top