57 ca tử vong vì bệnh dại trong 9 tháng đầu năm 2020

Bệnh dại có thể phòng tránh được 100%
Bệnh dại có thể phòng tránh được 100%
Bệnh dại có thể phòng tránh được 100%
Lên top