5000 cặp hiếm muộn nhận cam kết vàng "Không đậu thai- xin trả lại tiền"

Bác sĩ BV Việt Bỉ tư vấn cho bệnh nhân. Ảnh: BVCC
Bác sĩ BV Việt Bỉ tư vấn cho bệnh nhân. Ảnh: BVCC
Bác sĩ BV Việt Bỉ tư vấn cho bệnh nhân. Ảnh: BVCC
Lên top