500 y bác sĩ Việt Nam thực hiện ca ghép phổi đầu tiên ở BV Việt Đức

Các bác sĩ thực hiện ca ghép phổi đầu tiên ở BV Việt Đức. Ảnh: BVCC
Các bác sĩ thực hiện ca ghép phổi đầu tiên ở BV Việt Đức. Ảnh: BVCC
Các bác sĩ thực hiện ca ghép phổi đầu tiên ở BV Việt Đức. Ảnh: BVCC
Lên top