50% thành công trong điều trị ung thư có được nhờ xạ trị

Các bác sĩ Bệnh viện K vận hành máy xạ trị điều trị ung thư. Ảnh: Lao Động
Các bác sĩ Bệnh viện K vận hành máy xạ trị điều trị ung thư. Ảnh: Lao Động
Các bác sĩ Bệnh viện K vận hành máy xạ trị điều trị ung thư. Ảnh: Lao Động
Lên top