TỪ NGÀY 20.6.2017, TĂNG GIÁ VIỆN PHÍ VỚI BỆNH NHÂN KHÔNG CÓ BẢO HIỂM Y TẾ:

50 bệnh viện tăng viện phí, bệnh nhân không có BHYT méo mặt

Bệnh nhân chờ khám tại Bệnh viện Việt Đức (Hà Nội).Ảnh: THÙY LINH
Bệnh nhân chờ khám tại Bệnh viện Việt Đức (Hà Nội).Ảnh: THÙY LINH
Bệnh nhân chờ khám tại Bệnh viện Việt Đức (Hà Nội).Ảnh: THÙY LINH
Lên top