5 việc cần làm ngay khi WHO công bố COVID-19 là đại dịch

Ở Mỹ, nhiều người dân đã ý thức hơn về việc đeo khẩu trang phòng dịch COVID-19. Ảnh: Liên Hợp Quốc / Loey Felipe.
Ở Mỹ, nhiều người dân đã ý thức hơn về việc đeo khẩu trang phòng dịch COVID-19. Ảnh: Liên Hợp Quốc / Loey Felipe.
Ở Mỹ, nhiều người dân đã ý thức hơn về việc đeo khẩu trang phòng dịch COVID-19. Ảnh: Liên Hợp Quốc / Loey Felipe.
Lên top