5 tư thế yoga giúp giảm đau đầu

Một số tư thế Yoga giúp giảm đau đầu hiệu quả. Đồ họa: Thanh Ngọc
Một số tư thế Yoga giúp giảm đau đầu hiệu quả. Đồ họa: Thanh Ngọc
Một số tư thế Yoga giúp giảm đau đầu hiệu quả. Đồ họa: Thanh Ngọc
Lên top