5 giờ kỳ diệu "hồi sinh" cánh tay đứt lìa, tưởng như tàn phế cho bệnh nhân

Bệnh nhân N được các bác sĩ Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 nối thành công cánh tay đứt lìa.
Bệnh nhân N được các bác sĩ Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 nối thành công cánh tay đứt lìa.
Bệnh nhân N được các bác sĩ Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 nối thành công cánh tay đứt lìa.
Lên top