5 điều ai cũng nên biết về biến thể Delta

Các vaccine COVID-19 hiện hành vẫn có nhiều tác dụng đối với biến thể Delta. Ảnh: AFP
Các vaccine COVID-19 hiện hành vẫn có nhiều tác dụng đối với biến thể Delta. Ảnh: AFP
Các vaccine COVID-19 hiện hành vẫn có nhiều tác dụng đối với biến thể Delta. Ảnh: AFP
Lên top