5 cách đơn giản để nhận biết trứng còn tốt hay đã hỏng

Đập vỡ một quả trứng, ngửi nó và kiểm tra sự đổi màu là phương pháp xác định độ tươi chính xác nhất của một quả trứng. Ảnh Phương Linh
Đập vỡ một quả trứng, ngửi nó và kiểm tra sự đổi màu là phương pháp xác định độ tươi chính xác nhất của một quả trứng. Ảnh Phương Linh
Đập vỡ một quả trứng, ngửi nó và kiểm tra sự đổi màu là phương pháp xác định độ tươi chính xác nhất của một quả trứng. Ảnh Phương Linh
Lên top