44 ca mắc COVID-19, Bệnh viện Bạch Mai phải làm gì?

Nhân viên y tế Bệnh viện Bạch Mai chăm sóc bệnh nhân trong mùa dịch COVID-19 tại Trung tâm Phục hồi chức năng.
Nhân viên y tế Bệnh viện Bạch Mai chăm sóc bệnh nhân trong mùa dịch COVID-19 tại Trung tâm Phục hồi chức năng.
Nhân viên y tế Bệnh viện Bạch Mai chăm sóc bệnh nhân trong mùa dịch COVID-19 tại Trung tâm Phục hồi chức năng.
Lên top