41 ngày không có ca mắc COVID-19 lây nhiễm trong cộng đồng

Tổng số ca mắc COVID-19 tính đến ngày 27.5. Nguồn: Bộ Y tế.
Tổng số ca mắc COVID-19 tính đến ngày 27.5. Nguồn: Bộ Y tế.
Tổng số ca mắc COVID-19 tính đến ngày 27.5. Nguồn: Bộ Y tế.
Lên top