40% trường hợp tránh thai nhưng vẫn có thai ngoài ý muốn

Ảnh chụp một tác phẩm dự thi kêu gọi "yêu" an toàn (Ảnh: T.Linh)
Ảnh chụp một tác phẩm dự thi kêu gọi "yêu" an toàn (Ảnh: T.Linh)