4 tư thế yoga đơn giản giúp giữ dáng

Một số tư thế yoga đơn giản giúp giữ dáng. Đồ họa: Thanh Ngọc
Một số tư thế yoga đơn giản giúp giữ dáng. Đồ họa: Thanh Ngọc
Một số tư thế yoga đơn giản giúp giữ dáng. Đồ họa: Thanh Ngọc
Lên top