4 nhân viên y tế hiến máu cho nữ bệnh nhân nguy kịch

Nam bác sĩ hiến máu cho nữ bệnh nhân. Ảnh: BVĐK tỉnh Quảng Trị.
Nam bác sĩ hiến máu cho nữ bệnh nhân. Ảnh: BVĐK tỉnh Quảng Trị.
Nam bác sĩ hiến máu cho nữ bệnh nhân. Ảnh: BVĐK tỉnh Quảng Trị.
Lên top