4 người trong một gia đình nhập viện cấp cứu vì ăn nấm lạ

Hai trong số 4 thành viên một gia đình ngộ độc vì ăn nấm phải nhập viện cấp cứu.
Hai trong số 4 thành viên một gia đình ngộ độc vì ăn nấm phải nhập viện cấp cứu.
Hai trong số 4 thành viên một gia đình ngộ độc vì ăn nấm phải nhập viện cấp cứu.