4 công ty dược vi phạm chất lượng thuốc bị sờ gáy

Thuốc không đạt chất lượng bị thu hồi. Ảnh minh hoạ
Thuốc không đạt chất lượng bị thu hồi. Ảnh minh hoạ
Thuốc không đạt chất lượng bị thu hồi. Ảnh minh hoạ