4 anh em một nhà 'hóa đá' bởi bệnh da hiếm gặp

Căn bệnh quái dị khiến những đứa trẻ phải chịu nhiều đau đớn. Ảnh: Daily Mail
Căn bệnh quái dị khiến những đứa trẻ phải chịu nhiều đau đớn. Ảnh: Daily Mail
Căn bệnh quái dị khiến những đứa trẻ phải chịu nhiều đau đớn. Ảnh: Daily Mail