39 ngày Việt Nam không có thêm ca mắc COVID-19 trong cộng đồng

BN91 đang được điều trị tích cực. Ảnh: Bệnh viện cung cấp
BN91 đang được điều trị tích cực. Ảnh: Bệnh viện cung cấp
BN91 đang được điều trị tích cực. Ảnh: Bệnh viện cung cấp
Lên top