350 nhân viên VNVC tham gia chiến dịch tiêm vắc xin COVID-19 tại TP.HCM

VNVC là đơn vị chủ lực, tiên phong, với số lượng bác sĩ, điều dưỡng, nhân viên y tế tham gia đông nhất trong đợt tiêm chủng tại TP.HCM lần này.
VNVC là đơn vị chủ lực, tiên phong, với số lượng bác sĩ, điều dưỡng, nhân viên y tế tham gia đông nhất trong đợt tiêm chủng tại TP.HCM lần này.
VNVC là đơn vị chủ lực, tiên phong, với số lượng bác sĩ, điều dưỡng, nhân viên y tế tham gia đông nhất trong đợt tiêm chủng tại TP.HCM lần này.
Lên top