32 ngày không có ca mắc COVID-19 lây nhiễm trong cộng đồng

Nguồn: Bộ Y tế
Nguồn: Bộ Y tế
Nguồn: Bộ Y tế
Lên top