31 trẻ nghi ngộ độc, bếp ăn trường mầm non bị dừng hoạt động

Bếp ăn của Trường Mầm non Lại Yên đã bị tạm dừng hoạt động.
Bếp ăn của Trường Mầm non Lại Yên đã bị tạm dừng hoạt động.