30 năm, chăm sóc hàng triệu trái tim người Việt

Phó chủ tịch Nước trao tặng Huân chương cho Viện Tim mạch quốc gia. Ảnh: PV
Phó chủ tịch Nước trao tặng Huân chương cho Viện Tim mạch quốc gia. Ảnh: PV
Phó chủ tịch Nước trao tặng Huân chương cho Viện Tim mạch quốc gia. Ảnh: PV
Lên top