30 công dân trở về từ Vũ Hán ra viện sau 21 ngày cách ly

Bệnh viện tiễn 30 công dân ra viện sau khi hoàn thành cách ly. Ảnh: H.L
Bệnh viện tiễn 30 công dân ra viện sau khi hoàn thành cách ly. Ảnh: H.L
Bệnh viện tiễn 30 công dân ra viện sau khi hoàn thành cách ly. Ảnh: H.L
Lên top