3 thanh niên nhập viện cấp cứu sau khi hút điếu “thuốc lá” Cỏ Mỹ ​