3 nhân viên Công ty Trường Sinh mắc COVID-19 được công bố khỏi bệnh

3 bệnh nhân công bố khỏi bệnh tại Bênh viện Đa khoa tỉnh Hà Nam. Ảnh do bệnh viện cung cấp.
3 bệnh nhân công bố khỏi bệnh tại Bênh viện Đa khoa tỉnh Hà Nam. Ảnh do bệnh viện cung cấp.
3 bệnh nhân công bố khỏi bệnh tại Bênh viện Đa khoa tỉnh Hà Nam. Ảnh do bệnh viện cung cấp.
Lên top