3 người "dính" liên cầu lợn khiến liệt nửa người, giảm thị lực

Bệnh nhân điều trị nhiễm liên cầu khuẩn lợn.
Bệnh nhân điều trị nhiễm liên cầu khuẩn lợn.
Bệnh nhân điều trị nhiễm liên cầu khuẩn lợn.
Lên top