3 ngư dân ngộ độc khi ăn 2 loại ốc biển chứa độc tố Tetrodotoxin

Số ốc 3 ngư dân đánh bắt có 2 loại ốc chứa độc tố Tetrodotoxin rất cao. Ảnh: Nguyễn Ly
Số ốc 3 ngư dân đánh bắt có 2 loại ốc chứa độc tố Tetrodotoxin rất cao. Ảnh: Nguyễn Ly
Số ốc 3 ngư dân đánh bắt có 2 loại ốc chứa độc tố Tetrodotoxin rất cao. Ảnh: Nguyễn Ly
Lên top