3 ngư dân ăn ốc biển bị ngộ độc nặng, 1 người chết

Loại ốc 3 ngư dân huyện Vạn Ninh đã ăn và bị ngộ độc. Ảnh: Phương Linh
Loại ốc 3 ngư dân huyện Vạn Ninh đã ăn và bị ngộ độc. Ảnh: Phương Linh
Loại ốc 3 ngư dân huyện Vạn Ninh đã ăn và bị ngộ độc. Ảnh: Phương Linh
Lên top