3 điều dễ hiểu sai khi tập luyện yoga

Một số điểm khi luyện tập yoga dễ gây hiểu nhầm cho người tập. Ảnh: Xinhua
Một số điểm khi luyện tập yoga dễ gây hiểu nhầm cho người tập. Ảnh: Xinhua
Một số điểm khi luyện tập yoga dễ gây hiểu nhầm cho người tập. Ảnh: Xinhua
Lên top