3 ca mắc COVID-19 trở về từ nước ngoài

Xét nghiệm mắc COVID-19. Ảnh: TT
Xét nghiệm mắc COVID-19. Ảnh: TT
Xét nghiệm mắc COVID-19. Ảnh: TT
Lên top