3 bệnh nhân mắc COVID-19 nặng, có ca điều trị gần 2 tháng

Chăm sóc bệnh nhân trong dịch COVID-19. Ảnh: Nguyễn Thiêm.
Chăm sóc bệnh nhân trong dịch COVID-19. Ảnh: Nguyễn Thiêm.
Chăm sóc bệnh nhân trong dịch COVID-19. Ảnh: Nguyễn Thiêm.
Lên top