24 hành khách về Việt Nam từ Mátxcơva dương tính với SARS-CoV-2

Tất cả người về từ nước ngoài được cách ly sau khi nhập cảnh (ảnh minh họa). Ảnh Hưng Thơ.
Tất cả người về từ nước ngoài được cách ly sau khi nhập cảnh (ảnh minh họa). Ảnh Hưng Thơ.
Tất cả người về từ nước ngoài được cách ly sau khi nhập cảnh (ảnh minh họa). Ảnh Hưng Thơ.
Lên top