20 nhóm bệnh lý nền cần được theo dõi, điều trị ở BV khi nhiễm COVID-19

Có 20 nhóm bệnh nền cần được theo dõi điều trị ở bệnh viện khi nhiễm COVID-19. Ảnh: Anh Tú.
Có 20 nhóm bệnh nền cần được theo dõi điều trị ở bệnh viện khi nhiễm COVID-19. Ảnh: Anh Tú.
Có 20 nhóm bệnh nền cần được theo dõi điều trị ở bệnh viện khi nhiễm COVID-19. Ảnh: Anh Tú.
Lên top